Myśliwska ochoto,

dniu łowów szczęśliwy!

Hej! Serce jak złoto

ma każdy myśliwy

i duszę radosną,

jak młody gaj wiosną

i boską beztroską pogodę!...

 

Julian Ejsmond - Pieśń Myśliwska

 

 

O jakże miło przy rannym chłodzie

Tak się zapuszczać w stepowe knieje.

Jak tajemnicza ta chwila nocy,

Kiedy noc kona, księżyc blednieje,

Już dzień na wschodzie, a na północy

Jeszcze lśnią gwiazdy, jeszcze lśnią jasno,

I wschód się złoci, blednie, czerwieni,

Niebo się mieni;

Gwiazdy w lazurze,

Już gasną, gasną;

I polne róże,

Powstają z rosy perłami.-

I cicho łowce szli manowcami.

Trzymaj, myśliwcze, ptaka na dłoni,

Zakryj mu oczy złotym kapturem;

Niech nastrzępionym nie szumi piórem,

Niech się nie trzepie, w dzwonki nie dzwoni;

Zdejmiesz mu kaptur, gdy w nasze sidła

Zwierz się dostanie, wtenczas posłuży.

Sokół się chmurzy,

I ociemniony

Nastrzępił skrzydła,

Wyciągnął szpony,

Ponury, piersi napuszył.

          

Juliusz Słowacki - Żmija