Władzami koła, wybranymi przez Walne zgromadzenie są:

Prezes - kol. Wojciech Ławrynowicz

Łowczy - kol. Herbert Bos

Skarbnik - kol. Jacek Głowacki

Sekretarz - kol. Andrzej Jackowski

Podłowczy - kol. Stanisław Kras

Członek zarządu - kol. Dariusz Olczyk

 

Komisję Rewizyjną Koła stanowią:

Przewodniczący - kol. Marcin Szuty

Członek - kol. Marian Milik

Członek - kol. Jacek Dudek

Członek - kol. Władysław Litwin